Nhà đẹp Việt
Hotline: 0912327599    -
Trang chủ  /   Nhân viên

Xác định con người là nền tảng và gắn liền cho những thành công của công ty, Nhà Đẹp Việt luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc trong sạch, an toàn, chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty.

Ban lãnh đạo Nhà Đẹp Việt luôn nỗ lực đem đến môi trường làm việc trong sạch, an toàn cho đội ngũ nhân viên của mình. Tại Nhà Đẹp Việt, người lao động được cung cấp đầy đủ các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng cho công việc; thường xuyên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên thông qua các khóa huấn luyện về an toàn lao động; tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện,….

Bên cạnh việc xây dựng chính sách thu nhập thỏa đáng và cạnh tranh, Nhà Đẹp Việt dành nhiều sự quan tâm cho công tác phúc lợi đối với người lao động. Nhà Đẹp Việt luôn duy trì chính sách tăng lương thường niên cho người lao động, luôn đảm bảo lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ Tết, quà Tết, khen thưởng “người tốt việc tốt”,…ngoài ra Công ty luôn duy trì chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm được tổ chức cho nhân viên…