Nhà đẹp Việt
Hotline: 0912327599    -
Trang chủ  /   Cộng đồng

Chúng tôi tình nguyện đồng hành chung sức vì sự lành mạnh và phát triển bền vững của cộng đồng xã hội nơi Nhà Đẹp Việt hoạt động. Chúng tôi chủ động tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, đem lại lợi ích thiết thực, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, giàu mạnh cho cộng đồng Việt Nam. Nhà Đẹp Việt hiểu rằng sự phát triển bền vững, lâu dài của tổ chức gắn liền với sự phát triển, ổn định của xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Nhà Đẹp Việt còn chủ động tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, giày, cỏ, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Tổ chức tham quan dã ngoại cho các cháu thiếu nhi ngày nhân 1/6.